Geograficzny zakres działalności

Obecnie współpracujemy z następującymi krajami w zakresie pochodzenia ładunku i celu transportu:

  • Niemcy, Holandia, Dania, Austria
  • Francja, Hiszpania, Włochy
  • Czechy, Słowacja, Węgry
  • Wielka Brytania, Irlandia
  • Litwa, Łotwa, Estonia
  • Rosja